Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Stronghold Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 3 988 363 Less Arrow 3 416 403 Less Arrow 3 001 419
Finansiella kostnader 38 943 Less Arrow 26 752 More Arrow 38 441
Resultat efter finansnetto 465 464 Less Arrow 356 438 Less Arrow 191 258
EBITDA 661 602 Less Arrow 528 828 Less Arrow 387 684
Balansomslutning 3 678 966 Less Arrow 3 362 746 More Arrow 3 428 212
Omsättningstillgångar 1 460 295 Less Arrow 1 372 946 More Arrow 1 466 363
Kortfristiga skulder 1 657 297 Less Arrow 1 235 437 Less Arrow 1 131 667
Justerat eget kapital 719 525 More Arrow 967 715 More Arrow 1 037 279
- aktiekapital 10 000 Equal arrow 10 000 Equal arrow 10 000
Antal anställda (medeltal) 2 518 Less Arrow 2 301 Less Arrow 2 096

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 19,6% More Arrow 28,8% More Arrow 30,3%
Omsättning per anställd 1 584 Less Arrow 1 485 Less Arrow 1 432
Resultat i procent av omsättning 11,7% Less Arrow 10,4% Less Arrow 6,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 13,7% Less Arrow 11,4% Less Arrow 6,7%
Balanslikviditet 88,1% More Arrow 111,1% More Arrow 129,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 64,7% Less Arrow 36,8% Less Arrow 18,4%
Förändring omsättning 571 960 Less Arrow 414 984 Less Arrow 36 782
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 14% Less Arrow 1%
Förändring ant. anställda 217 Less Arrow 205 Less Arrow 155
Förändring ant. anställda % 9% More Arrow 10% Less Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.