Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Storstockholms Lokaltrafik AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 15 140 000 More Arrow 17 995 000
Finansiella kostnader 550 000 More Arrow 606 000
Resultat efter finansnetto -1 115 000 More Arrow 563 000
EBITDA 2 538 000 More Arrow 4 181 000
Balansomslutning 71 023 000 Less Arrow 61 921 000
Omsättningstillgångar 4 188 000 Less Arrow 3 360 000
Kortfristiga skulder 9 357 000 More Arrow 10 198 000
Justerat eget kapital 7 226 000 More Arrow 8 341 000
- aktiekapital 4 000 000 Equal arrow 4 000 000
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 10,2% More Arrow 13,5%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning -7,4% More Arrow 3,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,8% More Arrow 1,9%
Balanslikviditet 44,8% Less Arrow 32,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -15,4% More Arrow 6,7%
Förändring omsättning -2 855 000 More Arrow 970 000
Förändring omsättning % 5% Less Arrow -16% More Arrow 6%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.