Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Stiftelsen Flyktninghjelpen

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 3 529 077 Less Arrow 3 126 222 Less Arrow 3 046 952
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 9 186 Less Arrow 2 808 Less Arrow -2 064
Balansomslutning 1 560 401 Less Arrow 1 236 777 Less Arrow 1 164 690
Omsättningstillgångar 1 556 387 Less Arrow 1 231 436 Less Arrow 1 162 413
Kortfristiga skulder 1 232 809 Less Arrow 923 768 Less Arrow 858 030
Justerat eget kapital 327 592 Less Arrow 313 009 Less Arrow 306 661
- aktiekapital 757 Less Arrow 745 More Arrow 757
Antal anställda (medeltal) 8
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 21,0% More Arrow 25,3% More Arrow 26,3%
Omsättning per anställd 390 778
Resultat i procent av omsättning 0,3% Less Arrow 0,1% Less Arrow -0,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,2%
Balanslikviditet 126,2% More Arrow 133,3% More Arrow 135,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 2,8% Less Arrow 0,9% Less Arrow -0,7%
Förändring omsättning 348 952 Less Arrow 127 764 More Arrow 716 045
Förändring omsättning % 11% Less Arrow 4% More Arrow 31%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.