Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Spendrup Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 4 635 000 Less Arrow 4 111 400 Less Arrow 3 804 800
Finansiella kostnader 30 100 Less Arrow 17 100 Less Arrow 12 600
Resultat efter finansnetto 256 100 More Arrow 352 200 Less Arrow 252 500
EBITDA 482 200 More Arrow 567 600 Less Arrow 442 200
Balansomslutning 3 173 700 Less Arrow 2 938 900 Less Arrow 2 850 300
Omsättningstillgångar 1 655 600 Less Arrow 1 546 100 Less Arrow 1 441 700
Kortfristiga skulder 1 250 700 Less Arrow 1 202 100 Less Arrow 1 060 100
Justerat eget kapital 1 159 300 Less Arrow 1 049 500 Less Arrow 972 800
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 1 114 Less Arrow 1 058 Less Arrow 1 038

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 36,5% Less Arrow 35,7% Less Arrow 34,1%
Omsättning per anställd 4 161 Less Arrow 3 886 Less Arrow 3 666
Resultat i procent av omsättning 5,5% More Arrow 8,6% Less Arrow 6,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,0% More Arrow 12,6% Less Arrow 9,3%
Balanslikviditet 132,4% Less Arrow 128,6% More Arrow 136,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,1% More Arrow 33,6% Less Arrow 26,0%
Förändring omsättning 523 600 Less Arrow 306 600 Less Arrow -366 000
Förändring omsättning % 13% Less Arrow 8% Less Arrow -9%
Förändring ant. anställda 56 Less Arrow 20 Less Arrow -140
Förändring ant. anställda % 5% Less Arrow 2% Less Arrow -12%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.