Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sparebank 1 SMN

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Norge Placering
Norden Placering
- Antal anställda 44
- Antal anställda 446

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Norge Placering
Norden Placering
- Antal anställda 7
- Antal anställda 58
- Balansomslutning 6
- Balansomslutning 16
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 239
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3 380
- Resultat 7
- Resultat 35
- Soliditet 483
- Soliditet 6 638