Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sparebank 1 Nord-Norge

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Norge Placering
Norden Placering
- Antal anställda 74
- Antal anställda 831

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Norge Placering
Norden Placering
- Antal anställda 9
- Antal anställda 94
- Balansomslutning 8
- Balansomslutning 21
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 188
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 2 996
- Resultat 10
- Resultat 37
- Soliditet 461
- Soliditet 6 574