Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Sparbankernas Service AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 22 083 Less Arrow 15 765 Less Arrow 12 669
Finansiella kostnader 2 Equal arrow 2 Equal arrow 2
Resultat efter finansnetto 215 More Arrow 514 Less Arrow 199
EBITDA 224 More Arrow 552 Less Arrow 521
Balansomslutning 7 154 Less Arrow 6 278 Less Arrow 6 174
Omsättningstillgångar 5 243 Less Arrow 4 323 Less Arrow 4 097
Kortfristiga skulder 3 289 Less Arrow 2 572 More Arrow 2 837
Justerat eget kapital 1 524 Less Arrow 1 329 Less Arrow 765
- aktiekapital 10 Equal arrow 10 Equal arrow 10
Antal anställda (medeltal) 10 Equal arrow 10 Equal arrow 10

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 21,3% Less Arrow 21,2% Less Arrow 12,4%
Omsättning per anställd 2 208 Less Arrow 1 576 Less Arrow 1 267
Resultat i procent av omsättning 1,0% More Arrow 3,3% Less Arrow 1,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,0% More Arrow 8,2% Less Arrow 3,3%
Balanslikviditet 159,4% More Arrow 168,1% Less Arrow 144,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,1% More Arrow 38,7% Less Arrow 26,0%
Förändring omsättning 6 558 Less Arrow 3 620 More Arrow 4 849
Förändring omsättning % 42% Less Arrow 30% More Arrow 62%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 More Arrow 2
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% More Arrow 25%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.