Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sonetel AB (publ)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2023/06 (koncern) 2022/06 (koncern) 2021/06 (koncern)
Omsättning 21 178 More Arrow 21 890
Finansiella kostnader 1 293 Less Arrow 1 233
Resultat efter finansnetto -1 452 More Arrow 365
EBITDA 6 226 More Arrow 8 152
Balansomslutning 40 088 More Arrow 41 788
Omsättningstillgångar 1 529 Less Arrow 1 302
Kortfristiga skulder 8 827 More Arrow 9 974
Justerat eget kapital 22 448 More Arrow 23 072
- aktiekapital 1 106 Equal arrow 1 106
Antal anställda (medeltal) 33 Less Arrow 28 Equal arrow 28

Nyckeltal

Bokslut 2023/06 (koncern) 2022/06 (koncern) 2021/06 (koncern)
Soliditet 56,0% Less Arrow 55,2%
Omsättning per anställd 756 More Arrow 782
Resultat i procent av omsättning -6,9% More Arrow 1,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,4% More Arrow 3,8%
Balanslikviditet 17,3% Less Arrow 13,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -6,5% More Arrow 1,6%
Förändring omsättning -712 Less Arrow -5 482
Förändring omsättning % 10% Less Arrow -3% Less Arrow -20%
Förändring ant. anställda 5 Less Arrow 0 Less Arrow -19
Förändring ant. anställda % 18% Less Arrow 0% Less Arrow -40%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2023/06 (koncern) 2022/06 (koncern) 2021/06 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.