Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skov A/S. Glyngøre

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/09 2021/09 2020/09
Omsättning 1 447 014 Less Arrow 1 279 977 Less Arrow 1 193 872
Resultat efter finansnetto 216 699 More Arrow 237 639 Less Arrow 166 544
Balansomslutning 1 057 788 Less Arrow 938 736 Less Arrow 768 931
Omsättningstillgångar 721 473 More Arrow 757 276 Less Arrow 581 907
Kortfristiga skulder 220 016 Less Arrow 197 658 More Arrow 210 390
Justerat eget kapital 816 067 Less Arrow 721 967 Less Arrow 540 450
- aktiekapital 73 407 Less Arrow 68 590 More Arrow 70 780
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Soliditet 77,1% Less Arrow 76,9% Less Arrow 70,3%
Omsättning per anställd 4 134 Less Arrow 3 657 Less Arrow 3 411
Resultat i procent av omsättning 15,0% More Arrow 18,6% Less Arrow 13,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 327,9% More Arrow 383,1% Less Arrow 276,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,6% More Arrow 32,9% Less Arrow 30,8%
Förändring omsättning 77 145 More Arrow 123 044 Less Arrow 94 384
Förändring omsättning % 6% More Arrow 11% Less Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.