Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skagerak Salmon A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 1 131 490 More Arrow 1 980 811 Less Arrow 859 525
Resultat efter finansnetto 13 017 Less Arrow 12 524 More Arrow 13 644
Balansomslutning 229 417 More Arrow 539 203 Less Arrow 191 545
Omsättningstillgångar 218 387 More Arrow 241 087 Less Arrow 170 366
Kortfristiga skulder 166 914 More Arrow 215 148 Less Arrow 145 881
Justerat eget kapital 46 586 More Arrow 71 833 Less Arrow 25 166
- aktiekapital 838 Less Arrow 826 Less Arrow 794
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 20,3% Less Arrow 13,3% Less Arrow 13,1%
Omsättning per anställd 32 328 More Arrow 56 595 Less Arrow 24 558
Resultat i procent av omsättning 1,2% Less Arrow 0,6% More Arrow 1,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 130,8% Less Arrow 112,1% More Arrow 116,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 27,9% Less Arrow 17,4% More Arrow 54,2%
Förändring omsättning -879 244 More Arrow 1 086 860 Less Arrow 859 525
Förändring omsättning % -44% More Arrow 122%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.