Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Serneke Group AB (publ)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 9 205 000 Less Arrow 8 735 000 Less Arrow 6 871 000
Finansiella kostnader 152 000 Less Arrow 39 000 More Arrow 97 000
Resultat efter finansnetto -217 000 More Arrow 256 000 Less Arrow -502 000
EBITDA -30 000 More Arrow 314 000 Less Arrow -343 000
Balansomslutning 7 113 000 Less Arrow 6 914 000 Less Arrow 5 992 000
Omsättningstillgångar 3 934 000 More Arrow 4 189 000 Less Arrow 3 836 000
Kortfristiga skulder 2 876 000 More Arrow 3 707 000 Less Arrow 2 988 000
Justerat eget kapital 2 240 000 More Arrow 2 467 000 Less Arrow 1 946 000
- aktiekapital 3 000 Equal arrow 3 000 Less Arrow 2 000
Antal anställda (medeltal) 1 218 Less Arrow 1 173 More Arrow 1 184

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 31,5% More Arrow 35,7% Less Arrow 32,5%
Omsättning per anställd 7 557 Less Arrow 7 447 Less Arrow 5 803
Resultat i procent av omsättning -2,4% More Arrow 2,9% Less Arrow -7,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,9% More Arrow 4,3% Less Arrow -6,8%
Balanslikviditet 136,8% Less Arrow 113,0% More Arrow 128,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -9,7% More Arrow 10,4% Less Arrow -25,8%
Förändring omsättning 470 000 More Arrow 1 864 000 Less Arrow 146 000
Förändring omsättning % 5% More Arrow 27% Less Arrow 2%
Förändring ant. anställda 45 Less Arrow -11 More Arrow 14
Förändring ant. anställda % 4% Less Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.