Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Schneider Electric Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 3 567 667 Less Arrow 3 001 357 Less Arrow 2 908 562
Resultat efter finansnetto 736 743 Less Arrow 544 056 Less Arrow 403 488
Balansomslutning 5 396 864 More Arrow 5 538 408 Less Arrow 1 192 235
Omsättningstillgångar 1 799 155 More Arrow 1 998 266 Less Arrow 1 002 901
Kortfristiga skulder 826 152 More Arrow 1 163 489 Less Arrow 658 035
Justerat eget kapital 4 542 889 Less Arrow 4 342 882 Less Arrow 470 949
- aktiekapital 156 780 Less Arrow 153 813 More Arrow 156 440
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 84,2% Less Arrow 78,4% Less Arrow 39,5%
Omsättning per anställd 10 193 Less Arrow 8 575 Less Arrow 8 310
Resultat i procent av omsättning 20,7% Less Arrow 18,1% Less Arrow 13,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 217,8% Less Arrow 171,7% Less Arrow 152,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 16,2% Less Arrow 12,5% More Arrow 85,7%
Förändring omsättning 508 402 Less Arrow 191 819 Less Arrow -3 079 515
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 7% Less Arrow -51%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.