Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Scania CV AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 170 004 000 Less Arrow 146 146 000 Less Arrow 125 125 000
Finansiella kostnader 2 345 000 Less Arrow 1 449 000 More Arrow 2 539 000
Resultat efter finansnetto 12 399 000 Less Arrow 10 816 000 Less Arrow 7 827 000
EBITDA 24 617 000 Less Arrow 22 485 000
Balansomslutning 289 649 000 Less Arrow 257 618 000 Less Arrow 235 381 000
Omsättningstillgångar 121 597 000 Less Arrow 107 513 000 Less Arrow 99 204 000
Kortfristiga skulder 107 060 000 Less Arrow 90 325 000 Less Arrow 86 963 000
Justerat eget kapital 72 431 000 Less Arrow 64 480 000 Less Arrow 55 334 000
- aktiekapital 100 000 Equal arrow 100 000 Equal arrow 100 000
Antal anställda (medeltal) 51 219 Less Arrow 48 382 Less Arrow 47 016

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 25,0% Equal arrow 25,0% Less Arrow 23,5%
Omsättning per anställd 3 319 Less Arrow 3 021 Less Arrow 2 661
Resultat i procent av omsättning 7,3% More Arrow 7,4% Less Arrow 6,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,1% Less Arrow 4,8% Less Arrow 4,4%
Balanslikviditet 113,6% More Arrow 119,0% Less Arrow 114,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,1% Less Arrow 16,8% Less Arrow 14,1%
Förändring omsättning 23 858 000 Less Arrow 21 021 000 Less Arrow -27 294 000
Förändring omsättning % 16% More Arrow 17% Less Arrow -18%
Förändring ant. anställda 2 837 Less Arrow 1 366 Less Arrow -473
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow 3% Less Arrow -1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.