Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Scania AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 137 126 000 Less Arrow 119 713 000 Less Arrow 110 721 000
Finansiella kostnader 1 350 000 Less Arrow 1 150 000 More Arrow 1 343 000
Resultat efter finansnetto 13 319 000 Less Arrow 12 082 000 Less Arrow 5 963 000
Balansomslutning 200 950 000 Less Arrow 177 339 000 Less Arrow 162 993 000
Omsättningstillgångar 79 435 000 Less Arrow 68 090 000 Less Arrow 62 712 000
Kortfristiga skulder 70 994 000 Less Arrow 55 915 000 More Arrow 60 402 000
Justerat eget kapital 54 345 000 Less Arrow 49 904 000 Less Arrow 42 292 000
- aktiekapital 2 000 000 Equal arrow 2 000 000 Equal arrow 2 000 000
Antal anställda (medeltal) 45 235 Less Arrow 42 369 Less Arrow 40 286

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 27,0% More Arrow 28,1% Less Arrow 25,9%
Omsättning per anställd 3 031 Less Arrow 2 825 Less Arrow 2 748
Resultat i procent av omsättning 9,7% More Arrow 10,1% Less Arrow 5,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,3% More Arrow 7,5% Less Arrow 4,5%
Balanslikviditet 111,9% More Arrow 121,8% Less Arrow 103,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 24,5% Less Arrow 24,2% Less Arrow 14,1%
Förändring omsättning 17 413 000 Less Arrow 8 992 000 More Arrow 15 824 000
Förändring omsättning % 15% Less Arrow 8% More Arrow 17%
Förändring ant. anställda 2 866 Less Arrow 2 083 Less Arrow 1 793
Förändring ant. anställda % 7% Less Arrow 5% Equal arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.