Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Scandlines Gedser-Rostock ApS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 660 291 Less Arrow 539 915 More Arrow 780 402
Resultat efter finansnetto 99 573 Less Arrow -50 951 More Arrow 120 262
Balansomslutning 1 623 382 More Arrow 1 661 080 More Arrow 1 760 794
Omsättningstillgångar 42 507 More Arrow 56 201 Less Arrow 50 486
Kortfristiga skulder 1 338 733 More Arrow 1 479 369 More Arrow 1 536 910
Justerat eget kapital 283 350 Less Arrow 181 684 More Arrow 222 421
- aktiekapital 41 258 Less Arrow 40 477 More Arrow 41 904
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 17,5% Less Arrow 10,9% More Arrow 12,6%
Omsättning per anställd 8 804 Less Arrow 7 199 More Arrow 10 405
Resultat i procent av omsättning 15,1% Less Arrow -9,4% More Arrow 15,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 3,2% More Arrow 3,8% Less Arrow 3,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 35,1% Less Arrow -28,0% More Arrow 54,1%
Förändring omsättning 109 958 Less Arrow -213 917 More Arrow -2 042
Förändring omsättning % 20% Less Arrow -28% More Arrow 0%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.