Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

San-Pro Av-Tuote Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 2 781 Less Arrow 1 190 More Arrow 1 392
Finansiella kostnader 10 More Arrow 19 Less Arrow 9
Resultat efter finansnetto 98 Less Arrow 19 Less Arrow 9
Balansomslutning 595 More Arrow 850 Less Arrow 538
Omsättningstillgångar 68 0
Kortfristiga skulder 224 More Arrow 624 Less Arrow 343
Justerat eget kapital 156 Less Arrow 76 Less Arrow 65
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet 26,2% Less Arrow 8,9% More Arrow 12,1%
Omsättning per anställd 2 781 Less Arrow 1 190 More Arrow 1 392
Resultat i procent av omsättning 3,5% Less Arrow 1,6% Less Arrow 0,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 18,2% Less Arrow 4,5% Less Arrow 3,3%
Balanslikviditet 30,4% 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 62,8% Less Arrow 25,0% Less Arrow 13,8%
Förändring omsättning 1 551 Less Arrow -227 More Arrow 9
Förändring omsättning % 126% Less Arrow -16% More Arrow 1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.