Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Samdistributionsselskabet Midt-Vest A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1
- Antal anställda 462

Branschrankning

Bransch: 53 Post- Och kurirverksamhet

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1
- Antal anställda 4
- Balansomslutning 66
- Balansomslutning 99
- Soliditet 57
- Soliditet 121