Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 6 633 307 Less Arrow 6 518 660 Less Arrow 5 761 288
Resultat efter finansnetto 360 142 Less Arrow 277 964 Less Arrow 184 443
Balansomslutning 3 625 864 Less Arrow 3 077 876 More Arrow 3 294 539
Omsättningstillgångar 2 620 325 Less Arrow 2 124 624 More Arrow 2 302 038
Kortfristiga skulder 2 253 897 Less Arrow 1 942 075 More Arrow 2 229 965
Justerat eget kapital 1 254 745 Less Arrow 1 004 043 Less Arrow 910 855
- aktiekapital 74 824 Less Arrow 68 763 Less Arrow 67 462
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 34,6% Less Arrow 32,6% Less Arrow 27,6%
Omsättning per anställd 6 633 Less Arrow 6 519 Less Arrow 5 761
Resultat i procent av omsättning 5,4% Less Arrow 4,3% Less Arrow 3,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 116,3% Less Arrow 109,4% Less Arrow 103,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 28,7% Less Arrow 27,7% Less Arrow 20,2%
Förändring omsättning -459 908 More Arrow 646 213 Less Arrow 502 208
Förändring omsättning % -6% More Arrow 11% Less Arrow 10%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.