Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

SSEA Svensk Samverkansentreprenad AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 123 300 More Arrow 149 724 Less Arrow 142 786
Finansiella kostnader 53 More Arrow 108 More Arrow 647
Resultat efter finansnetto 1 589 Less Arrow 1 512 More Arrow 3 872
EBITDA 1 542 Less Arrow 1 270 More Arrow 4 257
Balansomslutning 52 798 More Arrow 54 580 More Arrow 57 234
Omsättningstillgångar 46 190 More Arrow 47 743 More Arrow 49 924
Kortfristiga skulder 28 298 Less Arrow 26 842 More Arrow 30 897
Justerat eget kapital 20 730 More Arrow 21 188 Less Arrow 20 367
- aktiekapital 899 More Arrow 978 More Arrow 996
Antal anställda (medeltal) 87 Less Arrow 74 Less Arrow 65

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 39,3% Less Arrow 38,8% Less Arrow 35,6%
Omsättning per anställd 1 417 More Arrow 2 023 More Arrow 2 197
Resultat i procent av omsättning 1,3% Less Arrow 1,0% More Arrow 2,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,1% Less Arrow 3,0% More Arrow 7,9%
Balanslikviditet 163,2% More Arrow 177,9% Less Arrow 161,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,7% Less Arrow 7,1% More Arrow 19,0%
Förändring omsättning -14 297 More Arrow 9 582 More Arrow 109 892
Förändring omsättning % -10% More Arrow 7% More Arrow 334%
Förändring ant. anställda 13 Less Arrow 9 Less Arrow -2
Förändring ant. anställda % 18% Less Arrow 14% Less Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.