Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

SKF, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 86 013 000 Less Arrow 85 713 000 Less Arrow 77 938 000
Finansiella kostnader 1 219 000 Less Arrow 1 046 000 More Arrow 1 145 000
Resultat efter finansnetto 8 469 000 More Arrow 10 188 000 Less Arrow 7 658 000
Balansomslutning 94 108 000 Less Arrow 87 173 000 Less Arrow 81 203 000
Omsättningstillgångar 47 844 000 Less Arrow 47 236 000 Less Arrow 42 821 000
Kortfristiga skulder 23 140 000 Less Arrow 20 224 000 More Arrow 20 519 000
Justerat eget kapital 35 512 000 Less Arrow 33 536 000 Less Arrow 28 036 000
- aktiekapital 1 138 000 Equal arrow 1 138 000 Equal arrow 1 138 000
Antal anställda (medeltal) 41 559 More Arrow 42 565 More Arrow 43 814

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 37,7% More Arrow 38,5% Less Arrow 34,5%
Omsättning per anställd 2 070 Less Arrow 2 014 Less Arrow 1 779
Resultat i procent av omsättning 9,8% More Arrow 11,9% Less Arrow 9,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,3% More Arrow 12,9% Less Arrow 10,8%
Balanslikviditet 206,8% More Arrow 233,6% Less Arrow 208,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,8% More Arrow 30,4% Less Arrow 27,3%
Förändring omsättning 300 000 More Arrow 7 775 000 Less Arrow 5 151 000
Förändring omsättning % 0% More Arrow 10% Less Arrow 7%
Förändring ant. anställda -1 006 Less Arrow -1 249 More Arrow 306
Förändring ant. anställda % -2% Less Arrow -3% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.