Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

SAS AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/10 (koncern) 2017/10 (koncern) 2016/10 (koncern)
Omsättning 44 718 000 Less Arrow 42 654 000 Less Arrow 39 459 000
Finansiella kostnader 612 000 More Arrow 653 000 Less Arrow 592 000
Resultat efter finansnetto 2 041 000 Less Arrow 0 More Arrow 1 431 000
EBITDA 4 284 000 Less Arrow 1 635 000 More Arrow 3 259 000
Balansomslutning 34 199 000 Less Arrow 32 555 000 Less Arrow 31 754 000
Omsättningstillgångar 13 072 000 Less Arrow 12 303 000 More Arrow 12 435 000
Kortfristiga skulder 14 920 000 Less Arrow 13 635 000 More Arrow 15 906 000
Justerat eget kapital 7 268 000 More Arrow 8 058 000 Less Arrow 6 026 000
- aktiekapital 7 732 000 Less Arrow 6 776 000 Equal arrow 6 776 000
Antal anställda (medeltal) 10 146 More Arrow 10 324 More Arrow 10 710

Nyckeltal

Bokslut 2018/10 (koncern) 2017/10 (koncern) 2016/10 (koncern)
Soliditet 21,3% More Arrow 24,8% Less Arrow 19,0%
Omsättning per anställd 4 407 Less Arrow 4 132 Less Arrow 3 684
Resultat i procent av omsättning 4,6% Less Arrow 0% More Arrow 3,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,8% Less Arrow 2,0% More Arrow 6,4%
Balanslikviditet 87,6% More Arrow 90,2% Less Arrow 78,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 28,1% Less Arrow 0% More Arrow 23,7%
Förändring omsättning 2 064 000 More Arrow 3 195 000 Less Arrow -191 000
Förändring omsättning % 5% More Arrow 8% Less Arrow 0%
Förändring ant. anställda -178 Less Arrow -386 Less Arrow -578
Förändring ant. anställda % -2% Less Arrow -4% Less Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/10 (koncern) 2017/10 (koncern) 2016/10 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.