Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 240 146 Less Arrow 230 322 Less Arrow 213 688
Resultat efter finansnetto 7 133 More Arrow 8 095 More Arrow 11 893
Balansomslutning 152 648 More Arrow 153 793 Less Arrow 151 158
Omsättningstillgångar 68 968 Less Arrow 63 134 Less Arrow 58 967
Kortfristiga skulder 82 228 More Arrow 93 153 Less Arrow 77 732
Justerat eget kapital 53 282 Less Arrow 45 462 More Arrow 54 496
- aktiekapital 1 725 Less Arrow 1 699 Less Arrow 1 548
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 34,9% Less Arrow 29,6% More Arrow 36,1%
Omsättning per anställd 1 601 Less Arrow 1 535 Less Arrow 1 425
Resultat i procent av omsättning 3,0% More Arrow 3,5% More Arrow 5,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 83,9% Less Arrow 67,8% More Arrow 75,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,4% More Arrow 17,8% More Arrow 21,8%
Förändring omsättning 6 344 More Arrow 8 076 More Arrow 8 170
Förändring omsättning % 3% More Arrow 4% Equal arrow 4%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.