Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Rederi AB Donsötank

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 112 248 More Arrow 132 358 More Arrow 141 001
Finansiella kostnader 122 More Arrow 472 Less Arrow 80
Resultat efter finansnetto 24 867 Less Arrow 2 619 More Arrow 26 493
EBITDA 8 378 More Arrow 10 384 More Arrow 21 587
Balansomslutning 85 789 More Arrow 100 342 More Arrow 151 030
Omsättningstillgångar 58 478 More Arrow 89 192 More Arrow 133 982
Kortfristiga skulder 52 308 More Arrow 87 150 More Arrow 94 880
Justerat eget kapital 29 071 Less Arrow 10 096 More Arrow 29 740
- aktiekapital 596 Less Arrow 570 Equal arrow 570
Antal anställda (medeltal) 138 More Arrow 157 More Arrow 173

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 33,9% Less Arrow 10,1% More Arrow 19,7%
Omsättning per anställd 813 More Arrow 843 Less Arrow 815
Resultat i procent av omsättning 22,2% Less Arrow 2,0% More Arrow 18,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 29,1% Less Arrow 3,1% More Arrow 17,6%
Balanslikviditet 111,8% Less Arrow 102,3% More Arrow 141,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 85,5% Less Arrow 25,9% More Arrow 89,1%
Förändring omsättning -20 110 More Arrow -8 643 More Arrow 23 088
Förändring omsättning % -15% More Arrow -6% More Arrow 20%
Förändring ant. anställda -19 More Arrow -16 More Arrow 34
Förändring ant. anställda % -12% More Arrow -9% More Arrow 24%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.