Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ratos AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 23 125 000 Less Arrow 23 059 000 More Arrow 25 228 000
Finansiella kostnader 451 000 More Arrow 500 000 More Arrow 751 000
Resultat efter finansnetto -69 000 More Arrow 658 000 Less Arrow -890 000
EBITDA 1 487 000 More Arrow 2 244 000 Less Arrow 1 206 000
Balansomslutning 24 803 000 More Arrow 25 323 000 More Arrow 29 805 000
Omsättningstillgångar 8 483 000 Less Arrow 8 270 000 More Arrow 10 034 000
Kortfristiga skulder 7 805 000 Less Arrow 6 555 000 More Arrow 7 896 000
Justerat eget kapital 8 701 000 More Arrow 9 660 000 More Arrow 11 283 000
- aktiekapital 1 021 000 More Arrow 1 438 000 Less Arrow 1 024 000
Antal anställda (medeltal) 9 052 More Arrow 9 993 More Arrow 11 236

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 35,1% More Arrow 38,1% Less Arrow 37,9%
Omsättning per anställd 2 555 Less Arrow 2 308 Less Arrow 2 245
Resultat i procent av omsättning -0,3% More Arrow 2,9% Less Arrow -3,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,5% More Arrow 4,6% Less Arrow -0,5%
Balanslikviditet 108,7% More Arrow 126,2% More Arrow 127,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -0,8% More Arrow 6,8% Less Arrow -7,9%
Förändring omsättning 66 000 Less Arrow -2 169 000 More Arrow 748 000
Förändring omsättning % 0% Less Arrow -9% More Arrow 3%
Förändring ant. anställda -941 Less Arrow -1 243 Less Arrow -1 721
Förändring ant. anställda % -9% Less Arrow -11% Less Arrow -13%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.