Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Radisson Hospitality AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 11 510 863 Less Arrow 4 792 548 Less Arrow 3 332 311
Finansiella kostnader 935 288 Less Arrow 819 327 Less Arrow 654 487
Resultat efter finansnetto -491 383 Less Arrow -2 448 899 Less Arrow -2 801 787
EBITDA 1 842 916 Less Arrow -563 756 Less Arrow -1 343 954
Balansomslutning 21 570 820 Less Arrow 20 042 945 Less Arrow 15 034 482
Omsättningstillgångar 3 934 948 More Arrow 4 874 920 Less Arrow 2 041 599
Kortfristiga skulder 4 628 526 More Arrow 5 249 835 Less Arrow 3 313 316
Justerat eget kapital 1 930 544 Less Arrow -934 735 More Arrow 14 550
- aktiekapital 129 302 Less Arrow 119 170 Less Arrow 116 659
Antal anställda (medeltal) 3 838 Less Arrow 2 464 Less Arrow 2 270

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 8,9% Less Arrow -4,7% More Arrow 0,1%
Omsättning per anställd 2 999 Less Arrow 1 945 Less Arrow 1 468
Resultat i procent av omsättning -4,3% Less Arrow -51,1% Less Arrow -84,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,1% Less Arrow -8,1% Less Arrow -14,3%
Balanslikviditet 85,0% More Arrow 92,9% Less Arrow 61,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -25,5% More Arrow 262,0% Less Arrow -19256,3%
Förändring omsättning 6 718 315 Less Arrow 1 460 237 Less Arrow -7 107 448
Förändring omsättning % 140% Less Arrow 44% Less Arrow -68%
Förändring ant. anställda 1 374 Less Arrow 194 Less Arrow -1 978
Förändring ant. anställda % 56% Less Arrow 9% Less Arrow -47%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.