Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

PricewaterhouseCoopers Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/06 (koncern) 2016/06 (koncern) 2015/06 (koncern)
Omsättning 1 308 182 Less Arrow 1 171 692 Less Arrow 1 010 649
Finansiella kostnader 1 258 More Arrow 1 290 More Arrow 1 604
Resultat efter finansnetto 118 451 Less Arrow 115 699 Less Arrow 34 344
Balansomslutning 557 052 Less Arrow 543 778 Less Arrow 517 183
Omsättningstillgångar 73 953 More Arrow 81 424 More Arrow 115 991
Kortfristiga skulder 351 212 Less Arrow 334 037 Less Arrow 332 910
Justerat eget kapital 205 192 More Arrow 209 072 Less Arrow 183 360
- aktiekapital 8 851 Less Arrow 8 616 Less Arrow 8 434
Antal anställda (medeltal) 990 Less Arrow 916 Less Arrow 843

Nyckeltal

Bokslut 2017/06 (koncern) 2016/06 (koncern) 2015/06 (koncern)
Soliditet 36,8% More Arrow 38,4% Less Arrow 35,5%
Omsättning per anställd 1 321 Less Arrow 1 279 Less Arrow 1 199
Resultat i procent av omsättning 9,1% More Arrow 9,9% Less Arrow 3,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 21,5% Equal arrow 21,5% Less Arrow 7,0%
Balanslikviditet 21,1% More Arrow 24,4% More Arrow 34,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 57,7% Less Arrow 55,3% Less Arrow 18,7%
Förändring omsättning 104 511 More Arrow 139 212 Less Arrow 51 460
Förändring omsättning % 9% More Arrow 13%
Förändring ant. anställda 74 Less Arrow 73 Less Arrow 37
Förändring ant. anställda % 8% More Arrow 9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/06 (koncern) 2016/06 (koncern) 2015/06 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.