Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Preconal System AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/06 2021/06 2020/06
Omsättning 87 523 More Arrow 92 149 More Arrow 97 809
Finansiella kostnader 568 Less Arrow 497 More Arrow 499
Resultat efter finansnetto 68 More Arrow 4 489 More Arrow 5 722
EBITDA 872 More Arrow 5 342
Balansomslutning 31 168 More Arrow 31 601 More Arrow 32 278
Omsättningstillgångar 30 424 More Arrow 30 888 More Arrow 31 269
Kortfristiga skulder 17 863 More Arrow 19 320 More Arrow 20 140
Justerat eget kapital 1 362 More Arrow 1 455 More Arrow 1 534
- aktiekapital 697 More Arrow 734 Less Arrow 711
Antal anställda (medeltal) 58 More Arrow 60 More Arrow 68

Nyckeltal

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Soliditet 4,4% More Arrow 4,6% More Arrow 4,8%
Omsättning per anställd 1 509 More Arrow 1 536 Less Arrow 1 438
Resultat i procent av omsättning 0,1% More Arrow 4,9% More Arrow 5,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,0% More Arrow 15,8% More Arrow 19,3%
Balanslikviditet 170,3% Less Arrow 159,9% Less Arrow 155,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5,0% More Arrow 308,5% More Arrow 373,0%
Förändring omsättning 125 Less Arrow -8 871 More Arrow -1 849
Förändring omsättning % 0% Less Arrow -9% More Arrow -2%
Förändring ant. anställda -2 Less Arrow -8 Less Arrow -10
Förändring ant. anställda % -3% Less Arrow -12% Less Arrow -13%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.