Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Praktikertjänst AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 10 751 000 Less Arrow 10 410 600 Less Arrow 10 298 100
Finansiella kostnader 69 900 Less Arrow 67 000 Less Arrow 60 600
Resultat efter finansnetto 430 100 More Arrow 622 700 More Arrow 630 000
EBITDA 804 000 More Arrow 979 300 More Arrow 1 032 800
Balansomslutning 6 487 500 More Arrow 6 520 100 Less Arrow 6 351 000
Omsättningstillgångar 4 347 100 Less Arrow 4 341 800 Less Arrow 4 203 400
Kortfristiga skulder 1 336 900 Less Arrow 1 277 700 Less Arrow 1 094 600
Justerat eget kapital 2 628 800 More Arrow 2 821 400 More Arrow 2 846 500
- aktiekapital 566 000 Equal arrow 566 000 Equal arrow 566 000
Antal anställda (medeltal) 9 287 Less Arrow 9 043 More Arrow 9 180

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 40,5% More Arrow 43,3% More Arrow 44,8%
Omsättning per anställd 1 158 Less Arrow 1 151 Less Arrow 1 122
Resultat i procent av omsättning 4,0% More Arrow 6,0% More Arrow 6,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,7% More Arrow 10,6% More Arrow 10,9%
Balanslikviditet 325,2% More Arrow 339,8% More Arrow 384,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 16,4% More Arrow 22,1% Equal arrow 22,1%
Förändring omsättning 340 400 Less Arrow 112 500 Less Arrow 4 310
Förändring omsättning % 3% Less Arrow 1% Less Arrow 0%
Förändring ant. anställda 244 Less Arrow -137 More Arrow 703
Förändring ant. anställda % 3% Less Arrow -1% More Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.