Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Posten Norge AS

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 18 337 410 Less Arrow 17 789 831 More Arrow 18 670 695
Finansiella kostnader 408 222 Less Arrow 281 433 Less Arrow 246 643
Resultat efter finansnetto 15 905 More Arrow 273 243 More Arrow 470 588
Balansomslutning 15 047 401 Less Arrow 11 964 618 More Arrow 12 832 982
Omsättningstillgångar 5 828 709 Less Arrow 5 465 604 More Arrow 6 137 316
Kortfristiga skulder 5 091 790 Less Arrow 3 989 943 More Arrow 4 528 086
Justerat eget kapital 4 819 137 More Arrow 4 825 307 Less Arrow 4 823 149
- aktiekapital 2 362 990 Less Arrow 2 322 938 More Arrow 2 360 506
Antal anställda (medeltal) 15 021 More Arrow 16 286
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 32,0% More Arrow 40,3% Less Arrow 37,6%
Omsättning per anställd 1 184 Less Arrow 1 146
Resultat i procent av omsättning 0,1% More Arrow 1,5% More Arrow 2,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,8% More Arrow 4,6% More Arrow 5,6%
Balanslikviditet 114,5% More Arrow 137,0% Less Arrow 135,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0,3% More Arrow 5,7% More Arrow 9,8%
Förändring omsättning 240 843 Less Arrow -583 713 More Arrow -71 118
Förändring omsättning % 1% Less Arrow -3% More Arrow 0%
Förändring ant. anställda -1 265 Less Arrow -2 041
Förändring ant. anställda % -8% Less Arrow -11%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.