Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Polarlys Utbygging AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 58 501 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Finansiella kostnader 2 786 Less Arrow 211 Less Arrow 88
Resultat efter finansnetto 1 977 Less Arrow -630 More Arrow -383
Balansomslutning 63 095 Less Arrow 36 251 Less Arrow 14 217
Omsättningstillgångar 59 710 Less Arrow 36 251 Less Arrow 6 791
Kortfristiga skulder 34 183 Less Arrow 13 788 Less Arrow 727
Justerat eget kapital 7 235 Less Arrow 5 760 Less Arrow 5 627
- aktiekapital 106 Less Arrow 102 Less Arrow 100
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 11,5% More Arrow 15,9% More Arrow 39,6%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 3,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,5% Less Arrow -1,2% Less Arrow -2,1%
Balanslikviditet 174,7% More Arrow 262,9% More Arrow 934,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 27,3% Less Arrow -10,9% More Arrow -6,8%
Förändring omsättning 58 501 Less Arrow 0 Less Arrow -47 786
Förändring omsättning % -100%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.