Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

PiirtoPiironki Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 88 More Arrow 94 More Arrow 371
Resultat efter finansnetto 29 Less Arrow -19 More Arrow 0
Balansomslutning 49 Less Arrow 38 More Arrow 167
Omsättningstillgångar 39 Less Arrow 19 More Arrow 130
Kortfristiga skulder 10 More Arrow 19 More Arrow 130
Justerat eget kapital 49 Less Arrow 28 More Arrow 46
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet 100% Less Arrow 73,7% Less Arrow 27,5%
Omsättning per anställd 88 More Arrow 94 More Arrow 371
Resultat i procent av omsättning 33,0% Less Arrow -20,2% More Arrow 0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 390,0% Less Arrow 100% Equal arrow 100%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 59,2% Less Arrow -67,9% More Arrow 0%
Förändring omsättning -10 Less Arrow -283 More Arrow -148
Förändring omsättning % -10% Less Arrow -75% More Arrow -29%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.