Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Petrolia Noco AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 20 507 Less Arrow 788 More Arrow 2 285
Finansiella kostnader 6 054 Less Arrow 3 310 Less Arrow 1 952
Resultat efter finansnetto -98 902 More Arrow -77 832 More Arrow -54 141
Balansomslutning 147 908 Less Arrow 137 318 Less Arrow 73 100
Omsättningstillgångar 112 521 Less Arrow 109 056 Less Arrow 45 703
Kortfristiga skulder 13 187 More Arrow 17 817 Less Arrow 7 896
Justerat eget kapital 28 760 More Arrow 50 861 Less Arrow 41 681
- aktiekapital 12 852 More Arrow 124 461 Less Arrow 86 219
Antal anställda (medeltal) 17
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 19,4% More Arrow 37,0% More Arrow 57,0%
Omsättning per anställd 134
Resultat i procent av omsättning -482,3% Less Arrow -9877,2% More Arrow -2369,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -62,8% More Arrow -54,3% Less Arrow -71,4%
Balanslikviditet 853,3% Less Arrow 612,1% Less Arrow 578,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -343,9% More Arrow -153,0% More Arrow -129,9%
Förändring omsättning 19 694 Less Arrow -1 551 More Arrow 668
Förändring omsättning % 2421% Less Arrow -66% More Arrow 41%
Förändring ant. anställda 3
Förändring ant. anställda % 21%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.