Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Personalegruppen A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 833 080 Less Arrow 624 352 Less Arrow 471 620
Resultat efter finansnetto 31 847 Less Arrow 16 279 Less Arrow 14 260
Balansomslutning 120 919 Less Arrow 104 717 Less Arrow 96 501
Omsättningstillgångar 120 703 Less Arrow 104 395 Less Arrow 96 207
Kortfristiga skulder 86 452 Less Arrow 66 670 More Arrow 86 756
Justerat eget kapital 34 467 Less Arrow 22 620 Less Arrow 9 746
- aktiekapital 748 Less Arrow 688 Less Arrow 675
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 28,5% Less Arrow 21,6% Less Arrow 10,1%
Omsättning per anställd 833 Less Arrow 624 Less Arrow 472
Resultat i procent av omsättning 3,8% Less Arrow 2,6% More Arrow 3,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 139,6% More Arrow 156,6% Less Arrow 110,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 92,4% Less Arrow 72,0% More Arrow 146,3%
Förändring omsättning 153 698 Less Arrow 143 633 Less Arrow -37 514
Förändring omsättning % 23% More Arrow 30% Less Arrow -7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.