Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Partnerselskabet Parsifal

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 23 594 Less Arrow 13 097 More Arrow 17 253
Resultat efter finansnetto -3 375 Less Arrow -5 487 Less Arrow -39 169
Balansomslutning 121 825 Less Arrow 119 151 More Arrow 122 598
Omsättningstillgångar 13 975 Less Arrow 1 121 More Arrow 8 966
Kortfristiga skulder 20 271 Less Arrow 16 207 Less Arrow 10 345
Justerat eget kapital 101 555 More Arrow 102 944 More Arrow 112 253
- aktiekapital 47 034 Less Arrow 46 144 More Arrow 47 770
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 83,4% More Arrow 86,4% More Arrow 91,6%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning -14,3% Less Arrow -41,9% Less Arrow -227,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 68,9% Less Arrow 6,9% More Arrow 86,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -3,3% Less Arrow -5,3% Less Arrow -34,9%
Förändring omsättning 10 244 Less Arrow -3 569 More Arrow 16 629
Förändring omsättning % 77% Less Arrow -21% More Arrow 2663%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.