Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Palotekniikka Simo Lehtinen Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/02 2017/02 2016/02
Omsättning 4 393 More Arrow 5 800 Less Arrow 3 762
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 1 219 More Arrow 1 704 Less Arrow 644
Balansomslutning 5 017 Less Arrow 2 823 Less Arrow 1 755
Omsättningstillgångar 181 More Arrow 412 Less Arrow 121
Kortfristiga skulder 1 793 Less Arrow 498 More Arrow 532
Justerat eget kapital 3 224 Less Arrow 2 335 Less Arrow 1 232
- aktiekapital 40 Less Arrow 38 Less Arrow 37
Antal anställda (medeltal) 3 Equal arrow 3 Equal arrow 3

Nyckeltal

Bokslut 2018/02 2017/02 2016/02
Soliditet 64,3% More Arrow 82,7% Less Arrow 70,2%
Omsättning per anställd 1 464 More Arrow 1 933 Less Arrow 1 254
Resultat i procent av omsättning 27,7% More Arrow 29,4% Less Arrow 17,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 36,7%
Balanslikviditet 10,1% More Arrow 82,7% Less Arrow 22,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 37,8% More Arrow 73,0% Less Arrow 52,3%
Förändring omsättning -1 713 More Arrow 1 943 Less Arrow 560
Förändring omsättning % -28% More Arrow 50% Less Arrow 17%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/02 2017/02 2016/02
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.