Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

PJV-Tuotanto Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 117 Less Arrow 94 More Arrow 158
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 20 Less Arrow -85 More Arrow 0
Balansomslutning 20 More Arrow 28 More Arrow 102
Kortfristiga skulder 10 More Arrow 19 Equal arrow 19
Justerat eget kapital -39 Less Arrow -66 More Arrow 28
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet -195,0% Less Arrow -235,7% More Arrow 27,5%
Omsättning per anställd 117 Less Arrow 94 More Arrow 158
Resultat i procent av omsättning 17,1% Less Arrow -90,4% More Arrow 0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0%
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -51,3% More Arrow 128,8% Less Arrow 0%
Förändring omsättning 20 Less Arrow -66 More Arrow 0
Förändring omsättning % 20% Less Arrow -41% More Arrow 0%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.