Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ørsted Wind Power A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 35 273 612 More Arrow 58 592 847 Less Arrow 35 940 755
Resultat efter finansnetto 8 733 021 More Arrow 39 173 522 Less Arrow 23 666 262
Balansomslutning 78 081 899 More Arrow 106 531 831 Less Arrow 71 145 115
Omsättningstillgångar 65 154 524 More Arrow 93 918 645 Less Arrow 59 470 035
Kortfristiga skulder 23 456 062 Less Arrow 17 065 865 More Arrow 18 023 203
Justerat eget kapital 48 102 019 More Arrow 78 651 673 Less Arrow 48 559 930
- aktiekapital 2 095 185 Less Arrow 2 064 004 Less Arrow 1 984 520
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 61,6% More Arrow 73,8% Less Arrow 68,3%
Omsättning per anställd 35 274 More Arrow 58 593 Less Arrow 35 941
Resultat i procent av omsättning 24,8% More Arrow 66,9% Less Arrow 65,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 277,8% More Arrow 550,3% Less Arrow 330,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 18,2% More Arrow 49,8% Less Arrow 48,7%
Förändring omsättning -24 204 386 More Arrow 21 212 585 Less Arrow 13 945 000
Förändring omsättning % -41% More Arrow 57% More Arrow 63%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.