Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Ørsted Salg & Service A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 59 352 500 Less Arrow 48 176 198 Less Arrow 41 284 473
Resultat efter finansnetto -306 849 More Arrow 751 471 More Arrow 979 287
Balansomslutning 39 070 220 Less Arrow 33 616 439 More Arrow 53 340 898
Omsättningstillgångar 36 248 039 Less Arrow 32 047 346 More Arrow 51 417 069
Kortfristiga skulder 21 191 817 Less Arrow 16 294 229 More Arrow 38 102 112
Justerat eget kapital 12 906 905 Less Arrow 12 618 899 Less Arrow 11 703 830
- aktiekapital 1 527 363 Less Arrow 1 468 545 Less Arrow 1 428 395
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 33,0% More Arrow 37,5% Less Arrow 21,9%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning -0,5% More Arrow 1,6% More Arrow 2,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 171,0% More Arrow 196,7% Less Arrow 134,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -2,4% More Arrow 6,0% More Arrow 8,4%
Förändring omsättning 9 246 738 Less Arrow 5 731 293 Less Arrow -16 097 110
Förändring omsättning % 18% Less Arrow 14%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -112
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.