Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Orskov Foods A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/06 2018/06 2017/06
Omsättning 611 064 Less Arrow 602 537 Less Arrow 468 699
Resultat efter finansnetto 8 042 More Arrow 13 653 Less Arrow 8 269
Balansomslutning 406 884 Less Arrow 376 413 More Arrow 381 669
Omsättningstillgångar 304 722 Less Arrow 265 208 More Arrow 292 031
Kortfristiga skulder 291 365 Less Arrow 254 489 More Arrow 276 069
Justerat eget kapital 93 896 Less Arrow 92 907 Less Arrow 60 994
- aktiekapital 1 273 Less Arrow 1 259 Less Arrow 1 171
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2019/06 2018/06 2017/06
Soliditet 23,1% More Arrow 24,7% Less Arrow 16,0%
Omsättning per anställd 8 148 Less Arrow 8 034 Less Arrow 6 249
Resultat i procent av omsättning 1,3% More Arrow 2,3% Less Arrow 1,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 104,6% Less Arrow 104,2% More Arrow 105,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 8,6% More Arrow 14,7% Less Arrow 13,6%
Förändring omsättning 1 574 More Arrow 98 664 Less Arrow -99 527
Förändring omsättning % 0% More Arrow 20% Less Arrow -18%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/06 2018/06 2017/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.