Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Omega AS

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 1 419 778 Less Arrow 1 059 605 Less Arrow 916 970
Finansiella kostnader 8 577 Less Arrow 3 704 More Arrow 4 890
Resultat efter finansnetto 69 923 Less Arrow 49 778 Less Arrow 38 820
Balansomslutning 527 737 Less Arrow 437 257 Less Arrow 380 775
Omsättningstillgångar 461 692 Less Arrow 373 079 Less Arrow 316 756
Kortfristiga skulder 322 691 Less Arrow 257 123 Less Arrow 208 068
Justerat eget kapital 188 300 Less Arrow 160 018 Less Arrow 151 996
- aktiekapital 535 Less Arrow 526 More Arrow 534
Antal anställda (medeltal) 1 308 Less Arrow 1 076 Less Arrow 922
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 35,7% More Arrow 36,6% More Arrow 39,9%
Omsättning per anställd 1 085 Less Arrow 985 More Arrow 995
Resultat i procent av omsättning 4,9% Less Arrow 4,7% Less Arrow 4,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 14,9% Less Arrow 12,2% Less Arrow 11,5%
Balanslikviditet 143,1% More Arrow 145,1% More Arrow 152,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 37,1% Less Arrow 31,1% Less Arrow 25,5%
Förändring omsättning 341 903 Less Arrow 157 229 Less Arrow 8 008
Förändring omsättning % 32% Less Arrow 17% Less Arrow 1%
Förändring ant. anställda 232 Less Arrow 154 Less Arrow 2
Förändring ant. anställda % 22% Less Arrow 17% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.