Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Office Sverige Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 201 905 Less Arrow 199 676 More Arrow 203 924
Finansiella kostnader 313 More Arrow 653 More Arrow 836
Resultat efter finansnetto 7 472 Less Arrow -2 138 Less Arrow -20 616
EBITDA 12 243 Less Arrow 10 297 Less Arrow 4 895
Balansomslutning 51 433 More Arrow 55 258 More Arrow 66 194
Omsättningstillgångar 43 223 Less Arrow 42 956 More Arrow 45 191
Kortfristiga skulder 40 996 More Arrow 45 319 Less Arrow 44 906
Justerat eget kapital 8 806 Less Arrow 2 517 More Arrow 5 952
- aktiekapital 1 511 Less Arrow 1 500 Equal arrow 1 500
Antal anställda (medeltal) 112 More Arrow 118 More Arrow 120

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 17,1% Less Arrow 4,6% More Arrow 9,0%
Omsättning per anställd 1 803 Less Arrow 1 692 More Arrow 1 699
Resultat i procent av omsättning 3,7% Less Arrow -1,1% Less Arrow -10,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 15,1% Less Arrow -2,7% Less Arrow -29,9%
Balanslikviditet 105,4% Less Arrow 94,8% More Arrow 100,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 84,9% Less Arrow -84,9% Less Arrow -346,4%
Förändring omsättning 2 229 Less Arrow -4 248 Less Arrow -4 945
Förändring omsättning % 1% Less Arrow -2% Equal arrow -2%
Förändring ant. anställda -6 More Arrow -2 Less Arrow -8
Förändring ant. anställda % -5% More Arrow -2% Less Arrow -6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.