Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Office Sverige Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 203 639 Less Arrow 201 905 Less Arrow 199 676
Finansiella kostnader 5 691 Less Arrow 313 More Arrow 653
Resultat efter finansnetto 2 385 More Arrow 7 472 Less Arrow -2 138
EBITDA 11 909 More Arrow 12 243 Less Arrow 10 297
Balansomslutning 55 401 Less Arrow 51 433 More Arrow 55 258
Omsättningstillgångar 48 008 Less Arrow 43 223 Less Arrow 42 956
Kortfristiga skulder 41 958 Less Arrow 40 996 More Arrow 45 319
Justerat eget kapital 10 397 Less Arrow 8 806 Less Arrow 2 517
- aktiekapital 1 530 Less Arrow 1 511 Less Arrow 1 500
Antal anställda (medeltal) 106 More Arrow 112 More Arrow 118

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 18,8% Less Arrow 17,1% Less Arrow 4,6%
Omsättning per anställd 1 921 Less Arrow 1 803 Less Arrow 1 692
Resultat i procent av omsättning 1,2% More Arrow 3,7% Less Arrow -1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 14,6% More Arrow 15,1% Less Arrow -2,7%
Balanslikviditet 114,4% Less Arrow 105,4% Less Arrow 94,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,9% More Arrow 84,9% Less Arrow -84,9%
Förändring omsättning 1 734 More Arrow 2 229 Less Arrow -4 248
Förändring omsättning % 1% Equal arrow 1% Less Arrow -2%
Förändring ant. anställda -6 Equal arrow -6 More Arrow -2
Förändring ant. anställda % -5% Equal arrow -5% More Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.