Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Obos Fornebu AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 1 485 120 Less Arrow 1 394 729 Less Arrow 1 096 381
Finansiella kostnader 3 741 More Arrow 35 577 Less Arrow 22 564
Resultat efter finansnetto 497 942 Less Arrow 391 508 Less Arrow 308 035
Balansomslutning 3 546 419 More Arrow 3 596 735 Less Arrow 3 304 635
Omsättningstillgångar 2 929 054 More Arrow 3 031 653 Less Arrow 0
Kortfristiga skulder 1 247 653 More Arrow 1 370 481 Less Arrow 800 683
Justerat eget kapital 2 095 440 Less Arrow 1 838 485 More Arrow 2 027 466
- aktiekapital 63 473 Less Arrow 61 469 Less Arrow 60 057
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 59,1% Less Arrow 51,1% More Arrow 61,4%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 33,5% Less Arrow 28,1% Equal arrow 28,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 14,1% Less Arrow 11,9% Less Arrow 10,0%
Balanslikviditet 234,8% Less Arrow 221,2% Less Arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,8% Less Arrow 21,3% Less Arrow 15,2%
Förändring omsättning 44 909 More Arrow 272 584 Less Arrow -47 064
Förändring omsättning % 3% More Arrow 24% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.