Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

OK Metsärahti Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2016/01 2015/01
Omsättning 39 Less Arrow 19 More Arrow 28
Resultat efter finansnetto -49 Less Arrow -74 More Arrow -56
Balansomslutning 1 249 More Arrow 1 513 More Arrow 1 744
Omsättningstillgångar 1 239 More Arrow 1 513 More Arrow 1 725
Kortfristiga skulder 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Justerat eget kapital 1 249 More Arrow 1 503 More Arrow 1 735
- aktiekapital 78 Less Arrow 74 More Arrow 75
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2016/01 2015/01
Soliditet 100% Less Arrow 99,3% More Arrow 99,5%
Omsättning per anställd 39 Less Arrow 19 More Arrow 28
Resultat i procent av omsättning -125,6% Less Arrow -389,5% More Arrow -200%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -3,9% Less Arrow -4,9% More Arrow -3,2%
Förändring omsättning 20 Less Arrow -9
Förändring omsättning % 100% Less Arrow -33%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2016/01 2015/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.