Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

OF Ahlmark & Co Eftr. AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 4 090 956 More Arrow 4 145 160 Less Arrow 3 716 092
Finansiella kostnader 13 597 Less Arrow 12 866 Less Arrow 10 185
Resultat efter finansnetto 175 810 Less Arrow 123 233 Less Arrow 90 482
EBITDA 271 313 Less Arrow 235 386
Balansomslutning 1 742 349 Less Arrow 1 661 538 Less Arrow 1 420 308
Omsättningstillgångar 1 261 586 Less Arrow 1 241 443 Less Arrow 1 042 985
Kortfristiga skulder 860 396 More Arrow 941 036 Less Arrow 842 086
Justerat eget kapital 601 282 Less Arrow 465 894 Less Arrow 375 267
- aktiekapital 60 000 Equal arrow 60 000 Equal arrow 60 000
Antal anställda (medeltal) 1 294 Less Arrow 1 269 Less Arrow 1 256

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 34,5% Less Arrow 28,0% Less Arrow 26,4%
Omsättning per anställd 3 161 More Arrow 3 266 Less Arrow 2 959
Resultat i procent av omsättning 4,3% Less Arrow 3,0% Less Arrow 2,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,9% Less Arrow 8,2% Less Arrow 7,1%
Balanslikviditet 146,6% Less Arrow 131,9% Less Arrow 123,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 29,2% Less Arrow 26,5% Less Arrow 24,1%
Förändring omsättning -54 204 More Arrow 429 068 Less Arrow -319 073
Förändring omsättning % -1% More Arrow 12% Less Arrow -8%
Förändring ant. anställda 25 Less Arrow 13 Less Arrow -72
Förändring ant. anställda % 2% Less Arrow 1% Less Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.