Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Norwegian Air Shuttle ASA

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 43 522 000 Less Arrow 40 265 000 Less Arrow 30 948 264
Finansiella kostnader 3 109 000 Less Arrow 1 160 000 Less Arrow 958 614
Resultat efter finansnetto -1 688 000 Less Arrow -2 491 000 Less Arrow -2 562 201
Balansomslutning 85 343 000 Less Arrow 55 985 000 Less Arrow 43 522 668
Omsättningstillgångar 14 609 000 Less Arrow 11 778 000 Less Arrow 9 194 943
Kortfristiga skulder 24 026 000 More Arrow 27 618 000 Less Arrow 16 397 809
Justerat eget kapital 4 125 000 Less Arrow 1 704 000 More Arrow 2 098 405
- aktiekapital 16 000 Less Arrow 4 000 Less Arrow 3 576
Antal anställda (medeltal) 9 389 9 593
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 4,8% Less Arrow 3,0% More Arrow 4,8%
Omsättning per anställd 4 635 3 226
Resultat i procent av omsättning -3,9% Less Arrow -6,2% Less Arrow -8,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,7% Less Arrow -2,4% Less Arrow -3,7%
Balanslikviditet 60,8% Less Arrow 42,6% More Arrow 56,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -40,9% Less Arrow -146,2% More Arrow -122,1%
Förändring omsättning 3 257 000 More Arrow 9 316 736 Less Arrow 4 893 739
Förändring omsättning % 8% More Arrow 30% Less Arrow 19%
Förändring ant. anställda 3 797
Förändring ant. anställda % 66%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.