Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

North European Oil Trade AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 20 724 628 More Arrow 31 040 305
Finansiella kostnader 55 390 More Arrow 113 431
Resultat efter finansnetto 19 113 Less Arrow -146
EBITDA 13 634
Balansomslutning 3 178 738 More Arrow 4 515 920
Omsättningstillgångar 3 148 994 More Arrow 4 515 835
Kortfristiga skulder 3 123 127 Less Arrow 2 518 066
Justerat eget kapital 55 611 Less Arrow 41 263
- aktiekapital 30 000 Equal arrow 30 000
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 1,7% Less Arrow 0,9%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 0,1% Less Arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,3% More Arrow 2,5%
Balanslikviditet 100,8% More Arrow 179,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 34,4% Less Arrow -0,4%
Förändring omsättning -10 315 677 More Arrow 25 401
Förändring omsättning % 45% Less Arrow -33% More Arrow 0%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.