Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Norsildmel AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 4 432 696 Less Arrow 4 177 217 Less Arrow 4 124 936
Finansiella kostnader 20 309 Less Arrow 16 499 Less Arrow 13 691
Resultat efter finansnetto -11 016 More Arrow 30 535 Less Arrow 28 457
Balansomslutning 842 136 Less Arrow 570 292 More Arrow 886 001
Omsättningstillgångar 824 621 Less Arrow 522 266 More Arrow 867 153
Kortfristiga skulder 645 576 Less Arrow 355 830 More Arrow 676 744
Justerat eget kapital 190 882 More Arrow 212 446 Less Arrow 207 174
- aktiekapital 2 561 Less Arrow 2 502 More Arrow 2 632
Antal anställda (medeltal) 17 Less Arrow 16 More Arrow 17
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 22,7% More Arrow 37,3% Less Arrow 23,4%
Omsättning per anställd 260 747 More Arrow 261 076 Less Arrow 242 643
Resultat i procent av omsättning -0,2% More Arrow 0,7% Equal arrow 0,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,1% More Arrow 8,2% Less Arrow 4,8%
Balanslikviditet 127,7% More Arrow 146,8% Less Arrow 128,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -5,8% More Arrow 14,4% Less Arrow 13,7%
Förändring omsättning 157 318 More Arrow 255 757 Less Arrow -246 959
Förändring omsättning % 4% More Arrow 7% Less Arrow -6%
Förändring ant. anställda 1 Less Arrow -1 More Arrow 2
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow -6% More Arrow 13%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.