Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Norsea Group AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 2 311 035 Less Arrow 1 847 927 More Arrow 2 277 855
Finansiella kostnader 158 501 Less Arrow 155 596 Less Arrow 145 145
Resultat efter finansnetto 103 700 Less Arrow 68 081 More Arrow 282 522
Balansomslutning 5 892 073 Less Arrow 5 560 966 More Arrow 6 052 284
Omsättningstillgångar 853 313 Less Arrow 551 156 More Arrow 827 664
Kortfristiga skulder 869 208 Less Arrow 765 918 More Arrow 874 750
Justerat eget kapital 1 969 660 Less Arrow 1 858 014 More Arrow 1 920 798
- aktiekapital 11 339 Less Arrow 11 079 More Arrow 11 653
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 33,4% Equal arrow 33,4% Less Arrow 31,7%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 4,5% Less Arrow 3,7% More Arrow 12,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,5% Less Arrow 4,0% More Arrow 7,1%
Balanslikviditet 98,2% Less Arrow 72,0% More Arrow 94,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5,3% Less Arrow 3,7% More Arrow 14,7%
Förändring omsättning 419 683 Less Arrow -317 565 More Arrow -226 734
Förändring omsättning % 22% Less Arrow -15% More Arrow -9%
Förändring ant. anställda 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.