Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Nordstjernan AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 1 662 698 More Arrow 2 289 648 Less Arrow 1 875 268
Finansiella kostnader 154 201 Less Arrow 55 246 More Arrow 145 554
Resultat efter finansnetto -12 131 More Arrow 83 407 Less Arrow 39 851
EBITDA 72 069 More Arrow 210 817
Balansomslutning 3 180 450 More Arrow 3 550 441 Less Arrow 3 037 011
Omsättningstillgångar 835 797 More Arrow 1 254 241 Less Arrow 1 100 473
Kortfristiga skulder 474 376 More Arrow 665 304 Less Arrow 498 331
Justerat eget kapital 1 645 175 More Arrow 1 783 727 Less Arrow 1 777 634
- aktiekapital 10 064 More Arrow 10 952 More Arrow 11 158
Antal anställda (medeltal) 8 273 More Arrow 10 369 Less Arrow 8 718

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 51,7% Less Arrow 50,2% More Arrow 58,5%
Omsättning per anställd 201 More Arrow 221 Less Arrow 215
Resultat i procent av omsättning -0,7% More Arrow 3,6% Less Arrow 2,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,5% Less Arrow 3,9% More Arrow 6,1%
Balanslikviditet 176,2% More Arrow 188,5% More Arrow 220,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -0,7% More Arrow 4,7% Less Arrow 2,2%
Förändring omsättning -441 487 More Arrow 449 110 Less Arrow -116 164
Förändring omsättning % -21% More Arrow 24% Less Arrow -6%
Förändring ant. anställda -2 096 More Arrow 1 651 Less Arrow -9 543
Förändring ant. anställda % -20% More Arrow 19% Less Arrow -52%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.