Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Nordstjernan AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 2 289 648 Less Arrow 1 875 268 More Arrow 1 915 830
Finansiella kostnader 55 246 More Arrow 145 554 Less Arrow 26 453
Resultat efter finansnetto 83 407 Less Arrow 39 851 More Arrow 257 342
EBITDA 210 817
Balansomslutning 3 550 441 Less Arrow 3 037 011 Less Arrow 2 769 706
Omsättningstillgångar 1 254 241 Less Arrow 1 100 473 Less Arrow 820 043
Kortfristiga skulder 665 304 Less Arrow 498 331 Less Arrow 283 699
Justerat eget kapital 1 783 727 Less Arrow 1 777 634 More Arrow 1 829 282
- aktiekapital 10 952 More Arrow 11 158 Less Arrow 10 735
Antal anställda (medeltal) 10 369 Less Arrow 8 718 More Arrow 18 261

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 50,2% More Arrow 58,5% More Arrow 66,0%
Omsättning per anställd 221 Less Arrow 215 Less Arrow 105
Resultat i procent av omsättning 3,6% Less Arrow 2,1% More Arrow 13,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,9% More Arrow 6,1% More Arrow 10,2%
Balanslikviditet 188,5% More Arrow 220,8% More Arrow 289,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4,7% Less Arrow 2,2% More Arrow 14,1%
Förändring omsättning 449 110 Less Arrow -116 164 More Arrow 11 118
Förändring omsättning % 24% Less Arrow -6% More Arrow 1%
Förändring ant. anställda 1 651 Less Arrow -9 543 More Arrow -4 219
Förändring ant. anställda % 19% Less Arrow -52% More Arrow -19%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.