Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nordgårdgruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2023/04 (koncern) 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern)
Omsättning 400 415 Less Arrow 396 214
Finansiella kostnader 760 Less Arrow 468
Resultat efter finansnetto 13 162 More Arrow 20 107
EBITDA 18 017 More Arrow 22 671
Balansomslutning 179 123 Less Arrow 160 619
Omsättningstillgångar 148 152 Less Arrow 130 114
Kortfristiga skulder 83 646 Less Arrow 70 393
Justerat eget kapital 82 064 Less Arrow 77 309
- aktiekapital 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 102 Less Arrow 96 More Arrow 109

Nyckeltal

Bokslut 2023/04 (koncern) 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern)
Soliditet 45,8% More Arrow 48,1%
Omsättning per anställd 4 171 Less Arrow 3 635
Resultat i procent av omsättning 3,3% More Arrow 5,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,8% More Arrow 12,8%
Balanslikviditet 177,1% More Arrow 184,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 16,0% More Arrow 26,0%
Förändring omsättning 4 201 Less Arrow -167 745
Förändring omsättning % 18% Less Arrow 1% Less Arrow -30%
Förändring ant. anställda 6 Less Arrow -13 Less Arrow -15
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow -12% Equal arrow -12%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2023/04 (koncern) 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.